Phòng Tổng hợp
  • Công tác Hành chính, văn thư lưu trữ;
  • Công tác Tài chính kế toán;
  • Công tác Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng;
  • Công tác thanh tra, pháp chế;
  • Tham gia công tác tổ chức sự kiện và phục vụ;
  • Công tác, mua sắm, vận hành máy móc thiết bị, quản lý tài sản, cơ sở vật chất;
  • Công tác bảo vệ, vệ sinh.

Danh bạ, điện thoại, địa chỉ Email cán bộ - nhân viên:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL
1

Nguyễn Thành Trung

Trưởng phòng nttrung(a)tnu.edu.vn
2

Vũ Minh Huệ

Phó Trưởng phòng vmhue(a)tnu.edu.vn
       
3

Thiều Trung Hiếu

Hiện tại đi du học tthieu@tnu.edu.vn
4

Nguyễn Trọng Bằng

Kế toán trưởng ntbang(a)tnu.edu.vn
5

Lê Hữu Thắng

Chuyên viên lhthang(a)tnu.edu.vn
6

Nông Thị Thu Huyền

Chuyên viên ntthuyen(a)tnu.edu.vn
7

Vương Thị Phong

Chuyên viên vtphong(a)tnu.edu.vn
8

Dương Thị Mai Uyên

Kế toán viên dmuyen(a)tnu.edu.vn
9

Hoàng Thị Thu Thúy

Chuyên viên httthuy(a)tnu.edu.vn
10

Trần Thị Mỹ Hạnh

Chuyên viên ttmhanh(a)tnu.edu.vn
11

Nguyễn Thị Hương Lan

Chuyên viên nthlan(a)tnu.edu.vn
12

Nguyễn Hoài Nam

Nhân viên nhnam(a)tnu.edu.vn
13

Đỗ Đại Thanh

Lái xe ddthanh(a)tnu.edu.vn
  TỔ BẢO VỆ    
13

Nguyễn Tất Hùng

   
14

Nguyễn Văn Chuyển

   
15

Ninh Quốc Hoạt

   
16

Vũ Văn Sơn

   
17

Trần Hữu Thùy

   
18

Phan Văn Thiết

   
  TỔ VỆ SINH    
19

Trần Thị Thảo

   
20

Nguyễn Thị Hồng

   
21

Đoàn Thị Minh Hoa

   

 

Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.