Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Phòng Hành chính - Tài vụ


Thứ tư, 5/1/2013, 1:31:09 PM
PHÒNG HÀNH CHÍNH - TÀI VỤ
        Chức năng, nhiệm vụ của phòng  Hành chính – Tài vụ là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc thực hiện công tác quản trị và tài chính kế toán, cụ thể:
  • Công tác Hành chính và Văn thư lưu trữ
  • Công tác tài chính kế toán
  • Công tác tổ chức cán bộ
  • Công tác tổ chức sự kiện và phục vụ
  • Công tác vận hành máy móc thiết bị, quản lý tài sản, cơ sở vật chất
  • Bảo vệ, vệ sinh
STT Ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Nguyễn Thành Trung Trưởng phòng 0963.222.668 thanhtrung(a)tnu.edu.vn
2 Nông Thu Huyền Phó Trưởng phòng 0967.425.678 nthuyen(a)tnu.edu.vn
3 Nguyễn Trọng Bằng Kế toán trưởng 0963 667 888 ntbang(a)tnu.edu.vn
4 Vương Thị Phong Chuyên viên 0912 360 262 vtphong(a)tnu.edu.vn
5 Dương Mai Uyên Kế toán viên 0977 819 567 dmuyen(a)tnu.ed.vn
6 Hoàng Thị Thu Thúy Chuyên viên 0961 894 893 httthuy(a)tnu.edu.vn
7 Nguyễn Hoài Nam Nhân viên kỹ thuật 0986.191.955 namnh(a)lrc-tnu.edu.vn
8 Đỗ Đại Thanh Lái xe 0966.088.886 ddthanh(a)tnu.edu.vn
9 Nguyễn Trọng Bắc Lái xe 0946.242.586 ntbac(a)tnu.edu.vn

 

 

 

BỘ PHẬN BẢO VỆ

 

 

 

STT Ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Nguyễn Tất Hùng Tổ trưởng tổ bảo vệ 0934.438.874 -
2 Ninh Quốc Hoạt Tổ phó tổ bảo vệ 01.692.279.680 -
3 Trần Hữu Thùy Nhân viên 01.672.482.641 -
4 Phạm Văn Thiết Nhân viên 01.649.586.853  
5 Vũ Văn Sơn Nhân viên 0986.659.202 -
6 Nguyễn Văn Chuyển Nhân viên 0987.610.170 -

 

 

 

BỘ PHẬN VỆ SINH

 

 

 

STT Ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Trần Thị Thảo Nhân viên 01 662 316 656 -
2 Đoàn Thị Hoa Nhân viên 01 673 939 020 -
3 Nguyễn Thị Hồng Nhân viên 01695 881008 -


* Hãy thay thế cụng từ (a) thành @ để có địa chỉ thư đúng. Phương pháp này để chống thư rác.

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: