Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ Trung tâm Học liệu – Nhà Xuất bản


Thứ tư, 4/25/2018, 3:27:52 PM

Sáng ngày 23/04/2018, tại phòng họp tầng 4 đã diễn ra Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ Trung tâm Học liệu (TTHL) - Nhà xuất bản (NXB), nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTHL - NXB lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra các phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020 (ảnh dưới). 

Tới tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo Đảng bộ Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) có đ/c Nguyễn Hữu Công, Phó Bí thư Đảng Ủy -  Phó Giám đốc ĐHTN, đ/c Nguyễn Đức Hùng – Chánh văn phòng Đảng ủy - ĐHTN. Về phía Đảng bộ TTHL – NXB có đ/c Nguyễn Duy Hoan - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy ĐHTN – Bí thư Đảng ủy, đ/c Nguyễn Đức Hạnh – Phó bí thư Đảng ủy và các đ/c trong Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Chi ủy viên các Chi bộ.

Đảng bộ TTHL - NXB được thành lập ngày 30/6/2017 trên cơ sở nâng cấp Chi bộ TTHL - NXB. Ban chấp hành Đảng bộ TTHL – NXB gồm 07 đồng chí, 01 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó Bí thư. Đảng bộ TTHL - NXB hiện có 4 Chi bộ trực thuộc với tổng số 53 đảng viên, trong đó có 48 đảng viên chính thức và 05 đảng viên dự bị. Đảng bộ là cơ sở đảng đặc thù, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và mọi mặt hoạt động của 2 đơn vị TTHL và NXB.

 Đại hội Chi bộ TTHL - NXB lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức vào ngày 20/4/2015. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết đại hội, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo 2 đơn vị TTHL, NXB thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, cơ bản đạt được những mục tiêu đã đặt ra, tạo sự chuyển biến tích cực trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, phát huy mọi nguồn lực, nâng cao uy tín, vị thế của TTHL, NXB.

 Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020, thay mặt Đảng bộ, Đ/c Nguyễn Đức Hạnh  - Phó bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội TTHL - NXB lần thứ nhất và bổ sung những mục tiêu nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu thực hiện nghị quyết Đại học Chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Báo cáo nêu rõ những thành tích đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân. Từ đó, Đảng bộ đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp cụ thể thực hiện nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những điểm còn hạn chế, huy động mọi nguồn lực tạo ra những đột phá về nâng cao chất lượng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của ĐHTN đến năm 2020. Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho thấy toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ quyết tâm đoàn kết nhất trí, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng TTHL và NXB phát triển hơn

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Hữu Công, Phó Bí thư Đảng Ủy -  Phó Giám đốc ĐHTN và đ/c Nguyễn Đức Hùng – Chánh văn phòng Đảng ủy - ĐHTN đã biểu dương sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng bộ TTHL – NXB. Bên cạnh đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ ĐHTN cũng nêu ra những hạn chế còn tồn tại trong công tác điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết Đảng bộ, chi bộ cho phù hợp với tình hình mới; cần phát huy, tăng cường củng cố lòng tin, đoàn kết tập hợp quần chúng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội trong Đảng viên; kết hợp phát huy dân chủ và nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong mọi hoạt động của đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ ĐHTN, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng của 2 đơn vị là duy trì và phát triển các mối quan hệ, hợp tác có hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài Đại học, các đối tác trong nước và quốc tế… nhằm tranh thủ các nguồn lực khác nhau, tiếp tục triển khai các hoạt động trong lĩnh vực Thông tin - Thư viện, Giáo dục - Đào tạo, Công nghệ Thông tin, Xuất bản… góp phần quảng bá, nâng cao vị thế TTHL, NXB nói riêng và ĐHTN nói chung.

 

Thanh Bắc - TTHL

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: