Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Loại tài liệu: Sách
10 người bạn cần phải có trong cuộc đời= Mười người bạn cần phải có trong cuộc đời / Hoàng Nguyên, Thanh Tâm. - Hà Nội: Thanh niên , 2010. - 346 tr. ; 19 cm.
Thông tin tài liệu
Giá tiền 62000
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 177/ NGU
Nhan đề tài liệu 10 người bạn cần phải có trong cuộc đời / Hoàng Nguyên, Thanh Tâm
Dạng khác của nhan đề Mười người bạn cần phải có trong cuộc đời
Xuất bản, phát hành Hà Nội: Thanh niên , 2010
Mô tả vật lý 346 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt / chú giải Tài liệu giới thiệu chung khái quát về những tình bạn trí cốt trong cuộc sống.
Chủ đề Tình bạn cuộc sống
Tác giả bổ sung Thanh Tâm
Ký hiệu kho CK
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Chuyên KhảoCK.0000055533 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Chuyên KhảoCK.0000055534 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Chuyên KhảoCK.0000055535 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Chuyên KhảoCK.0000055536 Trong kho sẵn sàng cho mượn

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: