Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Loại tài liệu: Sách
Kỳ diệu dàn hòa tấu Nội tiết / Nguyễn Chấn Hùng. - Tái bản lần thứ 3. - TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh , 2015. - 175 tr. : minh họa ; 21 cm.
Thông tin tài liệu
Giá tiền 50000
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 616.4/ HUN
Nhan đề tài liệu Kỳ diệu dàn hòa tấu Nội tiết / Nguyễn Chấn Hùng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Xuất bản, phát hành TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh , 2015
Mô tả vật lý 175 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt / chú giải Trình bày về hệ thống nội tiết trong cơ thể người: tuyến yên, tuyến tùng, tuyến giáp, tuyến thượng thận, tuyến tụy, tuyến sinh dục...
Chủ đề Nội tiết học
Ký hiệu kho CK
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Chuyên KhảoCK.0000072616 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Chuyên KhảoCK.0000072617 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Chuyên KhảoCK.0000072618 Trong kho sẵn sàng cho mượn

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: