Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Loại tài liệu: Sách
Giáo trình logic toán và lịch sử toán học / Nguyễn Anh Tuấn. - Hà Nội: Đại học Sư phạm , 2012. - 168 tr. ; 24 cm.
Thông tin tài liệu
Giá tiền 37000
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 511.3/ TUA
Nhan đề tài liệu Giáo trình logic toán và lịch sử toán học / Nguyễn Anh Tuấn
Xuất bản, phát hành Hà Nội: Đại học Sư phạm , 2012
Mô tả vật lý 168 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt / chú giải Khái quát về logic học. Đại số mệnh đề. Đại số vị từ. Suy luận trong toán học. Đại cương về lịch sử toán học. Giai đoạn phát sinh toán học. Giai đoạn toán học sơ cấp và cao cấp
Chủ đề Toán học lịch sử
Ký hiệu kho GT
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Giáo TrìnhGT.0000024921 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Giáo TrìnhGT.0000024922 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Giáo TrìnhGT.0000024923 Trong kho sẵn sàng cho mượn

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: