Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Loại tài liệu: Sách
Đọc hiểu Kinh Phật / Minh An, Đại đức Thích Minh Tuệ hiệu đính. - Hà Nội: NXB Thời Đại , 2011. - 255 tr. : minh họa ; 24 cm.
Thông tin tài liệu
Giá tiền 76000
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 294.3/ AN
Nhan đề tài liệu Đọc hiểu Kinh Phật / Minh An, Đại đức Thích Minh Tuệ hiệu đính
Xuất bản, phát hành Hà Nội: NXB Thời Đại , 2011
Mô tả vật lý 255 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt / chú giải Cuốn sách trình bày về Kinh phật, tụng kinh, đại tạng kinh, ...
Chủ đề Kinh phật
Chủ đề Đạo Phật
Tác giả bổ sung Thích, Minh Tuệ
Ký hiệu kho CK
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Chuyên KhảoCK.0000039849 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Chuyên KhảoCK.0000039850 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Chuyên KhảoCK.0000039851 Trong kho sẵn sàng cho mượn

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: